Sionism idag

Efter bildandet av staten Israel förändrades målen för ZO och Jewish Agency. Israels parlament, Knesset, antog i november 1952 en lag som förklarade att ZO:s huvudsakliga ansvarsområde skulle fortsätta att fokusera på Aliya och absorbtion av immigranter.

Idag, decennier efter att staten Israel skapades fortsätter sionismen att vara en ledstjärna för judar runt världen som stödjer upprätthållande av staten Israel i det judiska folkets hemland.

Nutida händelser världen runt fortsätter att demonstera behovet att kunna säkerställa säkerhet för judar genom staten Israel. Att ifrågasätta det judiska folkets rätt till nationell existens och frihet är detsamma som att ifrågasätta den rättighet som folk jorden runt besitter, därtill är det också att ifrågasätta grunderna till Förenta Nationerna.