Yair Lapid talar på manifestationen 28/8

This post has already been read 5129 times!

*Scroll down for English*

Yair Lapid, partiledare för Israels 3e största parti Yesh Atid, talar på manifestationen!

Vi är oerhört glada att meddela till er att Yair Lapid, partiledare för Israels 3e största parti Yesh Atid och Israels förra finansminister (2013-2014), kommer att tala på Sionistiska Federation i Sveriges manifestationen för Israel i Stockholm den 28/8.

Länk till Facebookeventet för manifestationen här:

https://www.facebook.com/events/1629261137385699/

 

Yair Lapid, partiledare för Yesh Atid

Yair Lapid är ledamot i Israels parlament (Knesset) samt grundare och partiledare för Yesh Atid, Israels största mittenparti. Lapid har varit Israels finansminister och under det 19:e Knesset (2013-2014) medlem av det politiska säkerhetsrådet – det forum som ansvarar för att definiera och implementera Israels utrikes- och försvarspolitik. Vid valet 2015 säkrade Yesh Atid 11 mandat (av 120) i Knesset och bekräftade sin plats som en viktig aktör på den israeliska politiska scenen. I det nuvarande Knesset har Yair Lapid plats i Knessets kommitté för utrikes- och försvarsfrågor.

Yesh Atid erbjuder ett mittenalternativ till de traditionella vänster- och högerblocken i israelisk politik. Partiet har fokus på att förbättra levnadsstandarden i Israel, jämlikheten i det israeliska samhället och den ekonomiska tillväxten samt bekämpa korruption, och är engagerat för en regional diplomatisk lösning baserad på principen om två stater för två folk som garanterar Israels långsiktiga säkerhet.

Innan Lapid gav sig in i politiken var han en ledande TV-personlighet i Israel. Han var nyhetsankare på Israels främsta nyhetsprogram på fredagkvällar i fyra år och innan det var han programledare för sitt eget TV program i åtta år på Israels kanal 2.

Mellan 2002 och 2013 – då han grundade Yesh Atid – skrev Lapid en krönika varje vecka i Israels ledande dagliga tidning, Yediot Ahronot (vilken ofta sätter den politiska agendan) och var allmänt erkänd som en av Israels mest inflytelserika krönikörer.

Lapid är också en flitig författare som har publicerat 11 böcker (översatta och distribuerade i ett flertal länder), varav flera blivit bästsäljare i Israel. Han har mottagit ”Platinum Book Award” två gånger av den israeliska branschorganisationen för förläggare.

Under hela sitt yrkesverksamma liv har Lapid varit aktiv i samhällsfrågor. Han har arbetat som volontär i idella organisationer som hjälper socialt utsatta, som Aleh, Youth Renewal Fund (YRF) och Miftan Safed (som ordförande).

Innan han gav sig in i politiken undervisade Lapid i samhällskunskap och mediestudier vid ett specialgymnasium i en av Tel Avivs fattigaste stadsdelar. Han var också medgraundare till ’Ett Hem för Livet’ (Home for Life), en bostadsanläggning för autistiska ungdomar.

Yair Lapid bor i Tel Aviv med sin fru Lihi och tre barn.

————————————————————————

Yair Lapid, party leader for Israel’s 3rd largest party Yesh Atid, is one of the speakers at the manifestation!

We are incredible happy to announce that Yair Lapid, party leader for Israel’s 3rd largest party Yesh Atid and Israel’s previous Finance Minister (2013-2014), will be one of the speakers at the Zionist Federation of Sweden’s manifestation for Israel in Stockholm on the 28th of August.

Link to the Facebook event about the manifestation here:

https://www.facebook.com/events/1629261137385699/

 

Chairperson of Yesh Atid, MK Yair Lapid

Member of Knesset Yair Lapid is the Founder and Chairperson of Yesh Atid, Israel’s largest centrist party. Lapid served as Israel’s Finance Minister and a member of the Political-Security Cabinet, the forum charged with defining and implementing Israel’s foreign and defense policies during the 19th Knesset. In the 2015 elections, Yesh Atid secured 11 seats confirming its place as a major actor on the Israeli political scene. In the current Knesset, MK Lapid serves in the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee.

Yesh Atid offers a centrist alternative to the traditional left and right wing blocs in Israeli politics. The party remains focused on improving the standard of living in Israel, equality across Israeli society, economic growth , fighting corruption, and a commitment to a regional diplomatic solution based on the principle of two states for two peoples which will ensure Israel’s long term security.

Before his entry into politics Lapid was a leading television personality, having anchored the main Friday evening News Program for 4 years and prior to that having hosted his own show for 8 years on Israel’s Channel 2.

Between 2002 and 2013, when he founded Yesh Atid, Lapid wrote a weekly column in Israel’s leading daily newspaper, Yediot Ahronot (which often set the public agenda) and he was widely recognized as one of Israel’s most influential columnists.

Lapid is also a prolific writer having published 11 books (translated and distributed in numerous countries), a number of which became best-sellers in Israel. He is a two-time recipient of the “Platinum Book Award” by the Israeli Union of Publishers.

Throughout his professional life, Lapid has been active in community affairs. Among the nonprofits in which he volunteered are those assisting the underprivileged such as Aleh, Youth Renewal Fund (YRF) and Miftan Safed (which he chaired). Until he entered political life, he taught civics and media studies at a special ”inner-city” high school in one of Tel Aviv-Jaffa’s poorest neighborhoods. He was also a partner in the founding of Home for Life, a residential facility for autistic youth.

Yair Lapid lives in Tel Aviv with his wife Lihi and three children.