Vad är sionism?

This post has already been read 10442 times!

Sionismen växte fram under 1800-talets senare hälft som en effekt av förföljelsen av den judiska befolkningen i Europa, framförallt pogromerna i Östeuropa. Den moderna sionismen smälte samman de bibliska och historiska banden till det judiska folkets hemland med ideerna om nationell gemenskap, som under denna tid skapade bl.a. det moderna Italien och Tyskland. Sionismen hävdar att judarnas särprägel definieras av ett gemensamt ursprung, en gemensam religion, kultur och historia.

Begreppet ‘sionism’ myntades 1893 av Nathan Birnbaum och kom att beteckna den judiska nationella rörelsen. Längtan att återvända till Sion, dvs. både det bibliska landet Israel och Jerusalem, har varit judendomens hörnsten sedan den judiska exilen för 2000 år sedan och har lämnat spår i judiska böner, ritualer, litteratur och kultur.

Theodor Herzl betraktas ofta som de sionistiska ideernas fader, mycket tack vare att han var den drivande kraften bakom den första sionistiska kongressen i Basel i augusti 1897. Det var vid denna kongress som den Sionistiska Organisationen skapades. Sedan 1960 heter den World Zionist Organization (WZO). Baselprogrammet fastslog bland annat att “sionismen söker etablera ett hem för det judiska folket i Palestina”.

Judar med olika bakgrund, av alla politiska schatteringar, religiösa såväl som sekulära har slutit sig samman kring den sionistiska ideen och arbetat för det genmensamma målet – en judisk stat.

WZO har sedan organisationen stiftades skapat andra institutioner som Keren Hayesod (hebreiska för ‘grundfonden’, även kallad judiska nationalfonden) grundad 1920. Organisationen är verksam i ett 60-tal länder världen över och dess huvuduppgift är att hjälpa utsatta judar att komma till Israel samt stödja dem under deras första tid i landet.

Det palestinska mandatet, överlämnat till Storbritannien efter första världskriget av Nationernas Förbund, skulle leda till etableringen av en judisk representation gentemot mandatets styre. Zionist Organization gavs initialt status som den judiska representationen (Jewish Agency), 1929 utökades organisationen genom partnerskap med judiska grupper som inte var anslutna till Zionist Organization. Vid gruppens möte i Zurich 1929 valdes Chaim Weizmann, ZO:s ordförande, även till ordförande för Jewish Agency.

Innan Israel bildades, fungerade Jewish Agency i det närmaste som en regering och tog hand om bl.a. immigrationen genom program som ‘Ungdoms-Aliyah’ som 1933 hjälpte ca 5 000 ungdomar att flytta från Nazityskland till Palestinska Mandatet.