Home » Posts tagged with » politik

Sionistiska Federationens Valbarometer

Sionistiska Federationens Valbarometer

Vi skickade ut ett frågeformulär till samtliga riksdagspartier. Nedan publicerar vi de svar vi tagit emot. Denna sida uppdateras kontinuerligt, allt eftersom svaren inkommer. Svar från Socialdemokraterna 1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den […]