Home » Posts tagged with » albert einstein

Albert Einstein

Albert Einstein

Under hela sitt liv gav Albert Einstein sitt stöd till sioniströrelsen. 1952 blev han erbjuden att bli president i Israel. Han tackade dock nej med motiveringen ”equations are more important to me because politics is for the present, but an equation is something for eternity”, på svenska ungefär ”Ekvationer är viktigare för mig än politik. […]