Home » Entries posted by natalie

Stories written by natalie
Vad är Aliyah?

Vad är Aliyah?

Aliyah kommer från det hebreiska ordet ”la’alot” (לעלות), att stiga upp och innebär den resa man gör när man som jude flyttar till Israel. Aliyah till Israel började långt innan staten bildades; redan 1882 kom den första stora vågen av europeiska judar till dåvarande Palestina. Samtidigt som antisemitismen och judeförföljelserna blev värre i Europa, ökade […]