Home » Entries posted by Zionist Federation of Sweden Sionistiska Federationen i Sverige (Page 2)

Stories written by Juno
Sionistiska Federationens Valbarometer

Sionistiska Federationens Valbarometer

Vi skickade ut ett frågeformulär till samtliga riksdagspartier. Nedan publicerar vi de svar vi tagit emot. Denna sida uppdateras kontinuerligt, allt eftersom svaren inkommer. Svar från Socialdemokraterna 1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den […]

Images From The Rally: For Israel – Against Antisemitism

Images From The Rally: For Israel – Against Antisemitism

*Updated with more photos* On Sunday, 31st of August 2014, the Zionist Federation of Sweden, in cooperation with W.Z.O., StoppaBojkott.se, and Keren Hayesod, organised a rally for Israel and against antisemitism in the beautiful park of Humlegården in central Stockholm. The rally was broadcasted live and you can watch it here. A happy crowd of […]

Q&A With Israeli Officer

Q&A With Israeli Officer

On Monday 1st of September, The Zionist Federation of Sweden hosted the Israeli officer Itamar Cohen at an intimate Questions and Answers meeting at the World Trade Center in Stockholm. Officer Cohen was also one of the speakers at the rally on August 31st. Here are some images from the Q&A.

Stöd sionismen i Sverige

Genom att stödja Sionistiska Federationen i Sverige medverkar du till fortsatt informationsarbete kring Aliyah samt stöd till Israel och den sionistiska grundtanken om ett judiskt hemland. Årsavgift för 2014 är 250 kr. 150 kr för studerande. Avgiften betalas in på Plusgiro: 35 98 99-2. Bl.a. får du vårt  nyhetsbrev “Från den ljusa sidan” med intressanta […]

Rally: For Israel – Against AntiSemitism

Rally: For Israel – Against AntiSemitism

Join us for out rally for Israel and against AntiSemitism. When: August 31st, 14:00. Place: Humlegården, Stockholm. More info on our event page on Facebook.

Manifestation: För Israel – Mot Antisemitism

Manifestation: För Israel – Mot Antisemitism

Kom på vår manifestation för Israel och mot antisemitism. Tid: 31 augusti klockan 14:00. Plats: Humlegården, Stockholm. Läs mer på vår eventsida på Facebook.

Sionism idag

Sionism idag

Efter bildandet av staten Israel förändrades målen för ZO och Jewish Agency. Israels parlament, Knesset, antog i november 1952 en lag som förklarade att ZO:s huvudsakliga ansvarsområde skulle fortsätta att fokusera på Aliya och absorbtion av immigranter. Idag, decennier efter att staten Israel skapades fortsätter sionismen att vara en ledstjärna för judar runt världen som […]

Sionism i Sverige

Sionism i Sverige

Som i många andra västeuropeiska länder, handlar Sionismens historia i Sverige främst om mindre gruppers försök att övertala de judiska församlingarna om vikten av att legalisera idén om ett judiskt nationalhem och att få ledarna inom församlingarna att på ett aktivt sätt arbeta för att grunda en judisk stat. Det var en lång och aktiv […]

Detta är sionism

Detta är sionism

Sionismen har anklagats för att vara rasistisk, bland annat genom en FN-resolution från 1975, som ingick i vad som kan betraktas som en sovjetisk-arabisk kampanj mot Israel under Kalla Kriget. Nästan samtliga av de icke-arabiska nationerna som ställde sig bakom resolutionen har idag bett om ursäkt och ändrat ståndpunkt. När Generalförsamlingen röstade om att upphäva […]

Vad är sionism?

Sionismen växte fram under 1800-talets senare hälft som en effekt av förföljelsen av den judiska befolkningen i Europa, framförallt pogromerna i Östeuropa. Den moderna sionismen smälte samman de bibliska och historiska banden till det judiska folkets hemland med ideerna om nationell gemenskap, som under denna tid skapade bl.a. det moderna Italien och Tyskland. Sionismen hävdar […]

Page 2 of 3123