Zionism

sion03Sionism idag

Efter bildandet av staten Israel förändrades målen för ZO och Jewish Agency. Israels parlament, Knesset, antog i november 1952 en lag som förklarade att ZO:s huvudsakliga ansvarsområde skulle fortsätta att fokusera på Aliya och absorbtion av immigranter.

Läs mer.

sion02Sionism i Sverige

Som i många andra västeuropeiska länder, handlar Sionismens historia i Sverige främst om mindre gruppers försök att övertala de judiska församlingarna om vikten av att legalisera idén om ett judiskt nationalhem och att få ledarna inom församlingarna att på ett aktivt sätt arbeta för att grunda en judisk stat.

Läs mer.