Sionism idag

il-swe-75_smaller

Sionism eller zionism (hebreiska: צִיּוֹנוּת, Tsiyyonut [t͡sijo̞ˈnut]) är en politisk rörelse, som strävar efter att åstadkomma judarnas återvändande till det judiska folkets hemland (Eretz Yisrael).

Sionismen växte fram under 1800-talets senare hälft som en effekt av förföljelsen av den judiska befolkningen i Europa, framförallt pogromerna (förföljelser av judar) i Östeuropa. Den moderna sionismen smälte samman de bibliska och historiska banden till det judiska folkets hemland med idéerna om en nationell gemenskap, som under denna tid skapade bl.a. det moderna Italien och Tyskland. Sionismen slår fast att judarnas särprägel definieras av ett gemensamt över 3000 årigt ursprung, en lika lång period av gemensam religion, kultur och historia.

Begreppet ”sionism” myntades 1893 av Nathan Birnbaum och kom att beteckna den judiska nationella rörelsen. Längtan att återvända till Sion, dvs. både det bibliska landet Israel och Jerusalem, har varit judendomens hörnsten sedan den judiska exilen för 2000 år sedan och har lämnat djupa spår i judiska böner, ritualer, litteratur och kultur övrigt.

Theodor Herzl betraktas ofta som de sionistiska idéernas fader, mycket tack vare att han var den drivande kraften och sammankallande till den första sionistiska världskongressen 1897 där The World Zionist Organization (WZO) upprättades. Kongressen uttalade i av sig upprättade  ”Baseldokumentet” sionismens mål, att skapa ”ett hem för det judiska folket i Eretz Israel, säkrat av allmän lagstiftning.

Startskottet till den sionistiska rörelsen får ses Theodor Herzl publicering av sin bok Judestaten.En bok som rekommenderas starkt till envar som inte läst den.

Sionismen bygger således på mer än 3.000 år långt historiskt band och lika långa religiösa traditioner, som förbinder det judiska folket med den judiska staten Israel.

I och med utropandet av staten Israel den 14 maj 1948 hade sionismens mål förverkligats. Organisationen WZO finns dock kvar och organiserar ca 1,5 miljoner medlemmar spridda över hela världen genom sin organisationsstruktur av landsfederationer. Organisationens mål är att främja det judiska folkets enhet och återsamlande i sitt historiska hemland Eretz Yisrael samt stödja staten Israel.