Om

Zionistiska Federationen i Sverige.

Zionistiska Federationen i Sverige är den samlande organisationen för alla sionister och Pro-Israeler i Sverige.

Federationen är ansluten till World Zionist Organization (WZO).

Federationen har till uppgift att leda det sionistiska arbetet i Sverige och har som ändamål att förverkliga WZO:s Jerusalem program, enligt vilket sionismens mål är att:

Ena det judiska folket och göra Israel till ett centrum för det judiska folket;

Återförena det judiska folket i dess historiska hemland Eretz Yisrael, genom Aliyah (emigration) från alla världens länder;

Stärka staten den judiska staten Israel, som bygger på den profetiska visionen om rättvisa och fred;

Bevara det judiska folkets identitet genom att främja judisk och hebreisk undervisning samt kunskap om judiska andliga och kulturella värden;

Skydda judiska rättigheter överallt.

Medlemskap i den Zionistiska Federationen i Sverige är öppen för alla, som stödjer Federationens syfte och erhålles genom en individuell ansökan från varje enskild person. Alternativt erhålles medlemskap via ett medlemskap i en organisation, som är ansluten till den Zionistiska Federationen i Sverige.

Federationens högsta beslutande organ är Landskonferensen, till vilken delegater utses enligt Federationens stadgar. Landskonferensen äger rum vart tredje år. Landskonferensen utser Federationens styrelse.


Styrelsen för Sionistiska Federationen i Sverige:

13925618_1724738771110850_8789649962172795726_o

Saskia Pantell är President för den Zionistiska Federationen i Sverige.

Saskia lämnade Sverige 2013 för Bryssel, Belgien, där hon arbetade på EU-kontoret för The World Jewish Congress. Därefter arbetade Saskia på huvudkontoret för The World Zionist Organisation (WZO) i Israels huvudstad, Jerusalem och var även generalsekreterare för den Zionistiska Federationen i Sverige, innan hon sedermera blev President för den Zionistiska Federationen i Sverige.

Följ Saskia på:

Twitter: saskiapantell och på Facebook.

Kontakt: Skriv ”Saskia” i ämnesraden och skicka meddelandet till e-postadressen:

info[at]zionit.se

NYHET Sedan Juli 2019 har den Zionistiska Federationen i Sverige en ny styrelse fram till nästa ordinarie Landskonferens.

Styrelsens arbete leds av Saskia Pantell.