Om Aliyah

Att arbeta för ökad invandring är ett av Israels och den sionistiska rörelsens främsta mål sedan grundandet av staten Israel. Vårt arbete gäller att fortsätta befästa och förstärka den ställning Israel har för oss idag och föra detta vidare till nästa generation. Israel måste fortsätta att vara det judiska hemlandet både som fysiskt och andligt centrum. Vi strävar således att ge judisk ungdom en stark judisk identitet genom att exempelvis få en chans att personligen få uppleva Israel genom studieresor och utbyten.