Manifestation för Israel den 28/8 i Stockholm

This post has already been read 5809 times!

**For English, scroll down**

Sionistiska Federationen i Sverige håller sin 5:e årliga manifestation för Israel söndagen den 28:e augusti kl. 14:00 på Raoul Wallenbergs Torg i centrala Stockholm.

 

Värd: Saskia Pantell, Generalsekreterare Sionistiska Federationen i Sverige

I år har vi den stora äran att välkomna följande talare:
Yair Lapid, partiledare för Israels 3e största parti Yesh Atid och Israels förra finansminister (2013-2014)
Läs mer om Lapid här: http://www.zionit.se/yair-lapid/

Ebba Busch Thor (KD), partiledare för Kristdemokraterna

Birgitta Ohlsson (L), Liberalernas utrikespolitiska talesperson och Sveriges fd EU- och demokratiminister (2010-2014)

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

Aron Verständig, ny ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet

Arsen Ostrovsky, VD för The Israeli Jewish Congress, expert på Mellanösternpolitik, säkerhetspolitik och är internationell människorättsjurist. 2016 nämnde JTA (Jewish Telegraphic Agency) Ostrovsky bland de 25 mest inflytelserika judar på Twitter.
Läs mer om Ostrovsky här: http://www.zionit.se/arsen-ostrovsky/
Lär mer om Israeli Jewish Congress här: http://www.en.ijc.org.il/

Nina Tojzner, ny ordförande för Judiska ungdomsförbundet i Sverige (JUS)

Tamir Oren är en reservofficer i IDF och leder StandWithUs program för att motverka BDS och anti-israeliska aktiviteter på universitet genom att utbilda och inspirera hundratals studenter per månad i hela Europa.
Läs mer om StandWithUs här: http://www.standwithus.com/

Daniel Radomski, ordförande för Sionistiska Federationen i Sverige

Förutom talarna kommer även flera svenska sionistiska organisationer att finnas på plats med sina representanter samt eget material, bland annat:
– Sionistiska Federationen i Sverige
http://www.zionit.se/
– Israels ambassad i Sverige
http://israelsambassad.se/
– StoppBojkott.se
http://www.stoppabojkott.se/
– Keren Hayesod – Förenade Israelinsamlingen med deras tidning Menorah
http://www.israelinsamlingen.org/start/
http://www.menorah-sweden.com/
– WIZO Sverige – Women´s International Zionist Organization
http://www.wizo.se/

– Chabad Stockholm

http://www.chabadstockholm.com/

 

Dessutom kommer vi att bjuda på härlig israelisk musik, massvis med israeliska flaggor och andra överraskningar!

För övriga frågor vänligen kontakta Saskia Pantell via sp@zionit.se.

Mer information hittar ni på manifestationens Facebooksida:

https://www.facebook.com/events/1629261137385699/

 

Klicka här för att ta reda på hur du blir medlem i Sionistiska Federationen i Sverige.

 

Årets tema: Ta tillbaka sionismen

Under alltför lång tid har sionismen behandlats som ett negativt koncept i Sverige, speciellt i media och i politiken. Vi vill ta tillbaka sionism och inte låta andra definiera det åt oss. Sionism betyder inget annat än att man är för ett judiskt hemland med självbestämmande.

Vi som anordnar och står bakom manifestationen är Sionistiska Federationen i Sverige, vilket helt enkelt innebär att vi är för Israels rätt att existera men inte tillhör någon speciell politisk inriktning. Man kan vara vänster eller höger, liberal, socialist eller konservativ, det enda vi enas kring är att Israel har rätt att existera och vara ett land där det judiska folket har självbestämmande.

Kom och uttryck ditt stöd med oss den 28:e augusti och stöd det judiska folkets rätt till självbestämmande i deras historiska hemland Israel.


————————–————————–————————–
The Zionist Federation of Sweden is holding its 5th annual Rally for Israel on Sunday August 28th at the Raoul Wallenberg Square in central Stockholm.

Host: Saskia Pantell, Executive Director of the Zionist Federation of Sweden

This year we have the great honor to welcome the following speakers:
Yair Lapid, party leader for Israel’s 3rd largest party Yesh Atid and Israel’s former Finance Minister (2013-2014)
Read more about Lapid here: http://www.zionit.se/yair-lapid/

Ebba Busch Thor (KD), Party leader of the Christian Democratic Party

Birgitta Ohlsson (L), foreign policy spokesperson for the Liberals and Sweden’s former Minister for the EU and Democracy (2010-2014)

Isaac Bachman, Israel’s Ambassador to Sweden

Aron Verständig, Chairperson of the Jewish Community

Arsen Ostrovsky, Executive Director of The Israeli-Jewish Congress, Middle East Foreign Policy and National Security Analyst and International Human Rights Lawyer. In 2016, JTA (Jewish Telegraphic Agency) named Arsen as No.16 on their list of ’The 25 most influential people on Jewish Twitter.’
Read more about Ostrovsky here: http://www.zionit.se/arsen-ostrovsky/
Read more about the Israeli-Jewish Congress here: http://www.en.ijc.org.il/

Nina Tojzner, Chairperson of the Jewish Student Union

Tamir Oren. A current reserve duty officer in the IDF, Tamir leads StandWithUs’s programs to counter BDS and anti-Israel activities on campuses, educating and inspiring hundreds of students a month across Europe.
Read more about StandWithUs here: http://www.standwithus.com/

Daniel Radomski, Chairperson of the Zionist Federation of Sweden

In addition to our amazing speakers we will also have all the Swedish Zionist Organizations present with representatives and materials, from amongst others:
– Zionist Federation of Sweden
http://www.zionit.se/
– Israel’s Embassy in Sweden
http://israelsambassad.se/
– StoppaBojkott.se
http://www.stoppabojkott.se/
– Keren Hayesod Sweden and their magazine Menorah
http://www.israelinsamlingen.org/start/
http://www.menorah-sweden.com/
– WIZO Sweden – Women´s International Zionist Organization
http://www.wizo.se/

– Chabad Stockholm

http://www.chabadstockholm.com/

 

As usual have great Israeli music, lots of Israeli flags and other surprises!

For further questions, please contact Saskia Pantell at: sp@zionit.se

More information at the manifestations Facebook page:

https://www.facebook.com/events/1629261137385699/

 

Click here to become a member of the Zionist Federation of Sweden.

 

This year’s theme: Take back Zionism

For far too long Zionism has been treated as a dirty, unwanted or alien concept in Sweden, especially in the media and in politics. We want to take back Zionism and not let others define what it means. Zionism simply means that you are in favor of a Jewish homeland with self-determination.

We who are organizing this manifestation is the Zionist Federation in Sweden, which simply means that we are for Israel’s right to exist but do not belong to any particular political party. You can be left or right, liberal, socialist or conservative; the only thing we need to unite around is that Israel has the right to exist and be a country where the Jewish people enjoy self-determination.

Join us on Sunday the 28th of August and support the Jewish people’s right to self-determination in their historical homeland Israel.

One Response to Manifestation för Israel den 28/8 i Stockholm

 1. Ebba Bush Thor

  ¤ BRAVO´

  – Först sätter hon ( : i ett tydligt ETISKT ställning-s-tagande : ) ner foten för allas i lika människo-värde´ tillika uti liktydiga i människo-betydelse´ genom att så som kristdemokraterna´s ledare i Sverige´ gå med i PRIDE-Parad´en, tidigare i sommar.

  – I ett andra steg tog hon nu också då ställning, också det för första gången, tydligt, för … den/det … Judiska Staten ISRAEL – och dess suveräna rättighet till, att just så, … existera//finnas till – .

  – Kan … en/ett … insjunken INSIKT i uttrycka´s bättre – tydligare – än så !?!?

  – Dem´ — … som ( : uti återkommande i : ) … kräver — … ”mer”, … och … mer … än så, … av sina i … med-mänskor, … har inget … tålamod´, … ingen framförhållning´, … ingen nyansering´, … och, … ingen tolleran´s, … inför mänskliga brister´s uti tillkortakommande´n, … bestående i att – obs! – … se/hör-a- … att vi … alla´ och en´ – obs! – … blott´ och bar´t … är … människor, … och alltså i … behöver, … åter igen, … alla´ och en´ , … ja´, … var´ och en´ då, … i egna´ uti … sas.´ … ( : individuella-individualiserade : ) … i … >>startsträckor<>flygande i ekipage´<>sina startsträckor<< — … och … Ebba Bush Thor … sin.-

  ( : OBS! – Inte … säker … på stavningen av Ebba´s … "Thor" .- : )

  ¤ Heder´s ( : ! : ) till henne´ att hon – också då – … kom´ … till manifestationen !

  – En som hoppa´s på … en/ett … annorlunda — i regeringsbildning nästkommande uti val – i landet — – ( : ! : ) med en, … framförallt, … annan mänska – anständig mänska – på posten så som utrikesminister tillika i premiärminister då.-

  ¤ MVH´

  Charles

  PS.
  – Det var … mycke´n … värme´ … uti/utav … KÄRLEK´ … utibland dem … församlade´, … något som bådar uti … upp-riktig´t uti … gott´ … inför … morgondagen – ( : … hur än den då uti än i blir – eller i inte i blir – — : ) .-

  DS./.