Israels näringsliv – en orientering

Israels näringsliv – en orientering
Från u-land till i-land
Av Franz T. Cohn Februari 2014

 

INNEHÅLL

Basfakta Israel

BASFAKTA

Israels befolkning och BNP
Israel har 8,132 miljoner invånare (2014). Av medborgarna är 75,2 % eller 6,102 miljoner judar, 20,4 % eller 1 683 000 är israeliska araber och 4,2 % eller 348 000 övriga. Av den judiska och övriga befolkningen är 73 % födda i landet. Medellivslängden är för män 78,96 år, för kvinnor 83,49 år (2013 enligt CIA Yearbook). (Medellivslängden i Sverige är för män 78,95 år, för kvinnor 83,79 år).

Israels största stad är Jerusalem med 804 400 invånare (2013) följd av Tel Aviv med 404 800 och Haifa 270 300. Rishon Lezion har 232 400 invånare och Ashdod på femte plats har 212 300.
Utförliga uppgifter finns http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/newpop.html

Bruttonationalprodukten per invånare anges till 33 900 US dollar motsvarande ca.220 000 kr (CIA 2012). Tillväxten i landets BNP för år 2014 beräknas nå 3,5 %. av Bank of Israel. Arbetslösheten ligger under den svenska och andra halvåret 2013 var den ca 6,2 %.
Som i de flesta demokratiska västländer finns det även i Israel fattigdomsfickor och sociala problem som man försöker åtgärda. Främst de norra och södra delarna har fallit efter i utvecklingen, medan den centrala regionen som är centrum för high-tech industrin har det betydligt bättre. Speciellt utsatta är familjer med många barn, såsom ultraortodoxa judar och araber. Familjer med endast en löntagare eller ensamstående mödrar har det svårt. Likaså äldre invandrare från Etiopien som har svårt att få fotfäste i ett modernt samhälle.

Sjukvård och sociala skyddsnät
Israel är ett land med välutvecklad välfärd, i viss mån med svensk förebild.
Det finns barnbidrag, arbetslöshetskassor och en LAS-liknande lagstiftning som skyddar arbetstagare vid uppsägning.
Sjukvård i alla dess former är kostnadsfri för patienten men man måste tillhöra någon av de fyra auktoriserade sjukförsäkringskassorna.
Medicinskt ligger israelisk sjukvård i världstoppen och landets sjukhus håller högsta västerländska nivå.
Det finns 60 sjukhus och medicinska centers. Antalet läkare var 25 542 (2010) eller 3,36 läkare per tusen invånare vilket är ett av de högsta antalen i den industrialiserade världen.

Medicinska insatser för omvärlden
Israel ställer upp med medicinska insatser för sina grannar och runt om i världen:
• Ca tvåhundratjugotusen (219 464) palestinska patienter erhöll medicinsk behandling på Israels sjukhus under 2012 – tjugoen tusen (21 270) av dessa var barn.
• Snabba insatser av läkare och sjukvårdspersonal vid jordbävningar och andra naturkatastrofer. Fältsjukhus har mycket snabbt satts upp i Haiti, Japan och Filipinerna. Detta är bara tre exempel från senare år.
• Ögonoperationer i u-länder som ger människor synen tillbaka,
• Operation av små barn från u-länder som fötts med hjärtfel. Om detta har man visat en film på SVT 2.
Just nu, 2013-2014, har Israel ett fältsjukhus eller förbandsstation nära gränsen till Syrien där skadade syrier tas emot för behandling. Svårt skadade förs för behandling och vård till större sjukhus inne i Israel.

Pensionssystem
Alla i Israel bosatta pensionärer är tillförsäkrade en grundpension genom det nationella försäkringsinstitutet. Den ligger på 2700 kronor i månaden för ensamstående och 4063 kronor för ett par (2013). Därutöver har de flesta israeler tjänat in en tjänstepension.
Trots allt finns det hål i det sociala skyddsnätet, men det kompletteras av väsentliga insatser från frivilligorganisationer. Dessa kan vara inhemskt finansierade eller understödda av diasporan.

Utbildning
Hur och när började Israel utvecklas från u-land till i-land?
Denna utveckling inleddes med stora satsningar på utbildning. 1924, alltså 24 år före staten Israels grundande öppnades Technion, den tekniska högskolan i Haifa. Idag studerar där 13 200 ungdomar, både israelfödda och invandrade judar från 40 länder och israeliska araber. Där bedrivs även avancerad teknisk och medicinsk forskning.
1925 invigdes Hebreiska universitetet på Mount Scopus i Jerusalem.
2010 hade detta universitet 23 000 studenter.
Undan för undan tillkom nya högre läroanstalter som alla förutom utbildning ägnar sig åt internationellt ansedd forskning:
Universitetet i Tel Aviv har 29 000 studenter, Bar Ilan universitetet också i Tel Aviv har 27 000, Haifas universitet 13 000, och Ben Gurionuniversitetet 19 000 i Beersheva i Negev. Weizmann Institutet i Rehovoth bedriver forskarutbildning och avancerad forskning med 6 000 forskare och deras medarbetare. Det finns också ett s.k. Öppet universitet. Vidare finns 36 regionala eller specialiserade högskolor i Israel samt 24 lärarseminarier. Därtill kan läggas fem konstfack- och fotokonstskolor utanför universiteten.
Det måste framhållas här att donationer från diasporan har betytt oerhört mycket för alla dessa läroanstalters tillblivelse och utveckling.

Universitetsutbildningen är inte gratis men det finns stipendiefonder hos universiteten och högskolorna. Studenter som får stipendier måste som motprestation exempelvis ge några timmars stödundervisning i veckan till skolbarn i trakten eller göra någon annan samhällsinsats.

Faktorer som främjat Israels utveckling:
1. Invandring av judiska företagare och akademiker från Nazityskland före 1939, och i modern tid av ryska forskare och ingenjörer. Genom invandringen från förra Sovjetunionen fick Israel ett tillskott på 108 000 ingenjörer, 23 000 läkare, 25 000 sjuksköterskor, 50 000 lärare och 21 000 artister och musiker. Det kom faktiskt hela symfoniorkestrar och operasällskap, som dessutom hade
sin egen publik med sig.
2. Utvandring till USA och återvandring hem med nya kunskaper och kapital. Flera israeliska ingenjörer och forskare har stannat i USA och gör där betydelsefulla insatser.
3. Högteknologisk utbildning inom försvarsmakten
4. Införande av marknadsekonomi, välskötta statsfinanser
5. Satsning på forskning och utveckling – Israel är världsledande i FoU per capita. Staten satsar genom The Chief Scientist (ett slags forskningsdirektör på regeringsnivå) på nya uppfinningar och innovationer. De stora universiteten har avdelningar som licensierar ut sina forskares upptäckter och patent till näringslivet.

Sex av Israels tolv Nobelpristagare har vunnit priset i kemi
Michael Levitt, Kemi 201

Arieh Warshel, Kemi, 2013

Dan Shechtman, Kemi, 2011
Ada E. Yonath, Kemi, 2009

Aaron Ciechanover, Kemi, 2004

Avram Hershko, Kemi, 2004
Deras upptäckter har resulterat i nya läkemedel och behandlingsmetoder.
Foton från universitet i Israel

DET INNOVATIVA ISRAEL
Som besökare lägger man märke till ett Israel där skyskrapor vuxit upp som svampar ur marken. Vi finner det nya Israel i de många högteknologiska utvecklingscentra och företag i industriparker typ Kista, på tekniskt avancerade kibbutzindustrier och i inkubatorer för uppfinnare som finns spridda över hela landet.
Med världens högsta procentuella andel av ingenjörer och forskare så är Israels största resurs dess kompetenta arbetskraft. Israels arbetskraft är särskilt konkurrenskraftiga tack vare den informella, men effektiva “get-down-to-business” kulturen, en exceptionell uppfinningsrikedom och entreprenörsanda. Kombinationen av kultur, skicklighet och initiativ skapar ett flexibelt system som möjliggör stor anpassningsförmåga samtidigt som landet skapar nya innovativa produkter och tekniska lösningar. Israel har en av världens mest avancerade infrastrukturer och tjänster som krävs för att bedriva verksamhet. Israel har också ett sofistikerat kommunikationssystem, tillförlitlig energiinfrastruktur, välutvecklat transportsystem, skydd av varumärken, patent och annan immaterialrätt och ett högt utvecklat och öppet finansiellt system. I följande avsnitt berättar vi om några av de områden där Israel kan redovisa stora framsteg.

Israels industriexport
Industrin exporterade 2013 varor för motsvarande 299 miljarder kronor (omräknade från US dollar med kurs 6,5). Av detta kom 131 mdr kr (44 %)från den högteknologiska industrin inklusive farmaceutiska produkter, 110 mdr kr (38 %) från vanlig teknisk och kemisk industri, samt 37,6 mdr kr (12,6 %), från bl.a. plast- mineraliska och metallprodukter. Lågteknologisk tillverkning svarade för 18,8 (6 %) miljarder kronor och innefattar färdig mat, textilier och kläder. Exporten av jordbruksprodukter 10 mdr kr (fördubblad på 10 år) såsom frukt, grönsaker och blommor, samt gödningsämnen och slipade diamanter ingår inte i denna statistik. Licensintäkter för dataprogram ingår inte heller. Källa: Israels statistiska centralbyrå CBS.

Investeringar i Israel
Under det senaste decenniet har Israel blivit en ledande leverantör för den globala telekombranschen.
Israel har länge setts som en ledande kraft inom halvledarindustrin, inklusive mikroprocessorer, data och röstkommunikation, nätverkskommunikation, fordon, försvar m.m. som indikerar möjligheter till investeringar och samarbete. Genom att löpande producera innovativ teknik har Israel blivit attraktivt för nya investeringar.

105 israeliska företag finns noterade på New Yorks börser. och cirka 70 företag handlas på olika europeiska börser. Fler än 250 företag är noterade på Tel Aviv-börsen där det handlas med 1 100 olika finansiella instrument.
Ett antal snilleföretag köps årligen upp av utländska koncerner som vill etablera sig i Israel och tillgodogöra sig den utvecklingskompetens som finns i dem och generellt i Israel. Det är ofta stora investeringar som görs. Microsoft, Berkshire-Hathaway, Motorola, Intel, HP, Siemens, Samsung, GE, Philips, Lucent, AOL, Cisco, Applied Materials, Winbond Electronics, IBM och J & J, är bara ett fåtal exempel på multinationella företag som har verksamhet i Israel. Intel firar 2014 sitt 40-årsjubileum som utvecklings- och produktionsföretag i Israel.

INFRASTRUKTUR
Av största betydelse för ett litet land som Israel är givetvis en hållbar infrastruktur.
Försörjningen med vatten och energi är avgörande för landets förmåga att ge drägliga livsvillkor till sin växande befolkning och att utveckla sitt näringsliv. Till infrastrukturen måste givetvis räknas den omfattande utbyggnaden av järnvägsnätet och motorvägarna som skett de senaste decennierna.

Vatten

Vattenbrist har omvandlats till vattenöverskott.
Vattenförsörjningen har setts som en nationell prioritet, vilket har inneburit att landet ständigt utvecklar ny och effektiv vattenteknik. Detta i sin tur kan gynna vattenfattiga länder i världen.
Israel har ökat avsaltningen av havsvatten från 300 miljoner kubikmeter 2012 till 600 milj. kbm 2014, vilket då kan svara 80 % av landets dricksvattenbehov. Resten kommer från Kinneret (Genesarets sjö) och från underjordiska källor. Ansenliga volymer vatten exporteras till Jordanien och PA.

Israel exporterar vattenteknik för 13 miljarder kronor
Det finns 280 vattenteknikföretag i Israel. 150 av dessa företag exporterar produkter och kunnande för 2 miljarder dollar (ca 13 miljarder kronor). De 20 största företagen inom området hade en export av 1 miljard dollar (ca 6,5 miljarder kronor). Utrustning för droppbevattning, uppfunnen och vidareutvecklad i Israel, säljs över hela världen och ökar skörden vid lägre vattenåtgång.

Energi

Israel har nu egen naturgas och kan snart exportera energi.
Israel har en väl utbyggd försörjning med elkraft. De nya betydande gasfält som upptäckts i Medelhavet gör Israel mindre beroende av importerad olja och kol. Från 2014 beräknas naturgas, huvudsakligen bestående av metan från Tamarfältet 45 km utanför Haifa, helt kunna försörja Israels alla elverk och kemiska industrier i minst 20 år. Komprimerad gas för bussar, lastbilar och personbilar kan inom några år ersätta bensin och diesel. 2016 tillkommer gasen från det ännu större Leviathanfältet 135 km utanför den israeliska kusten inom Israels ekonomiska område. Denna gas kan då exporteras till Europa i flytande form (LNG). Tillgången till egen naturgas medför väsentliga kostnadssänkningar, påverkar statsbudgeten positivt och kommer att på sikt skapa en statlig social fond till gagn för invånarna.

Solenergi
Israel var först när det gäller småskaligt tillvaratagande av solens energi för hushållens behov. På alla hustak sitter varmvattenpaneler anslutna till en behållare.

Intressant är att två olika i Israel utvecklade termiska solkraftsystem har anammats i USA och Spanien. Jag talar om anläggningar som producerar mellan 50 och flera hundra Megawatt elektrisk effekt under dagtid. De kräver stora landytor. Ett system arbetar med paraboliska speglar, det andra med plana speglar. Båda koncentrerar solens strålning för att alstra ånga som sedan driver en ångturbin. Båda har samma upphovsman, solkraftpionjären Arnold J. Goldman.
Det pågår även investeringar i fotoelektriska solenergianläggningar i Israel och många andra länder och det blir spännande att se hur man kan få ner kostnaderna.

Miljön är en betydelsefull fråga i Israel
Förutom på solenergi satsas på vindenergi i bergstrakterna. Vid kusten i Jaffa tickar en försöksanläggning för vågkraft.

Stor halvledarindustri
Det finns ca 50 tillverkare av halvledarkretsar. Ett tiotal har egna fabriker, de övriga gör utveckling och design men lägger ut själva tillverkningen. Samtliga smarta mobiler och surfplattor på marknaden har inuti minst två vitala kretsar utvecklade i Israel.
Den största halvledartillverkaren är Intel Israel med fem fabriker och utvecklingslaboratorier.
De har 8 500 anställda i Israel och svarar för 10 % av Israels totala export.

Dataprogram har blivit storindustri
Fascinerande för ett litet land som Israel är uppkomsten av stora IT-företag. Här ett axplock bland de största.
Comverse är antagligen helt okänt för de flesta av oss.
Ändå har vi kanske ovetandes Comverse i telefonluren nästan varenda dag – de har nämligen utvecklat programvaran till många av de telefonsvarare som stundtals kan driva oss till vansinne: Tryck 1 om Du vill det och det, tryck 2 om Du vill detta och detta, tryck 3 om Du vill tala med en människa. Programvara för SMS och Voicemail, med tillhörande debiteringssystem ingår i Comverse produktportfölj.
Amdocs är en annan sådan doldis. De gör faktureringssystem för teleoperatörer.
Nice Systems är mindre och tillverkar digitala videoövervakningsutrustningar. Företaget uppger att det har 15 000 kunder i hela världen. Londons tunnelbana finns med på kundlistan.
Check Point Software är pionjärföretaget inom brandväggar som ska hindra intrång i företagens och bankers datasystem. Ytterligare ett hundratal framgångsrika programvaruföretag finns.

Läkemedel
En helt osannolik tillväxt har de senaste åren skett inom den farmaceutiska industrin.
Läkemedelsföretaget Teva är idag världens största tillverkare av generiska läkemedel. Det har en omsättning på ca 105 miljarder kronor. Antalet anställda är 40 000 i 60 länder varav 5 000 i Israel. Förklaringen till denna framgång är att man i alla länder försöker få ner sjukvårdskostnaderna genom att använda läkemedel vilkas patent har gått ut men som fortfarande används. Originaltillverkarna har försökt hålla priserna uppe men generikatillverkarna har tagit över med billigare kopior. Teva har fabriker i Israel, USA, Europa och Latinamerika.

Egna läkemedel mot MS och Parkinson
Men Teva har också tagit fram egna nya och intressanta läkemedel som härrör från forskning på israeliska universitet. Ett av dessa är Copaxone för att hejda multipelskleros. Det lär enligt en bekant som har sjukdomen vara det bästa på marknaden. I samarbete med ett svenskt företag i Lund, Active Biochem, lanseras snart ett läkemedel mot MS som kan tas oralt som tablett, istället för Copaxone som måste injiceras. Ett annat originalpreparat från Teva är Azilect® (rasagiline) mot Parkinsons.
Det finns också en hel del nya immunologiska utvecklingar att hålla ett öga på framöver, både hos Teva och mindre biomedicinska företag. Stamcellsforskningen på universiteten och i nya företag är omfattande.

Medicinsk teknik
undergår en otroligt snabb utveckling i Israel. Ett av flera intressanta medicinska teknikföretag som vuxit fram de senaste åren är Given Imaging med sina unika pillerkameror för enkel diagnostik av tarmåkommor. Det är en videokamera i miniatyr som med en radiosändare ryms i en kapsel, lik ett större vitaminpiller, som sväljs. Från pillret sänds färgbilder till en yttre videobandspelare som patienten kan bära på under de timmar som det tar för pillret att passera tunntarmen. Metoden används redan på flera svenska sjukhus. Nya typer har utvecklats för undersökning av matstrupen och av tjocktarmen.

Här tre exempel på ny medicinsk teknik som är på väg ut till klinikerna.
Real Imaging Ltd. är på gång med kliniska försök i Europa av sitt strålningsfria, kontaktfria och avancerade system för tidig upptäckt av tumörer i bröstet. Det mäter 3D och infraröd strålning från brösten, upptäcker tumörvävnad och lämnar en entydig rapport. Avsikten är att ersätta mammografi. Apparaturen släpps i Europa under 2015. http://www.realimaging.com/Technology/product.asp
Premia Spine har utvecklat TOPS (Total Posterior Solution System) som är ett ryggimplantat med en artificiell rörlig led. Det används vid spinal stenos och ersätter steloperation. TOPS kan revolutionera marknaden på samma vis som en gång för höft- och knäledsimplantat. TOPS finns redan att få i Österrike, Tyskland, UK, Turkiet och Israel. En FDA-studie är under uppföljning. Se bild och resultat på http://www.premiaspine.com
Na-Nose kan upptäcka lungcancer från utandningsluften. Metoden har utvecklats av professor Hossam Haick vid Technion och ska kommersialiseras tillsammans med företaget Alpha Szenszor i Boston efter ytterligare klinisk testning och godkännande.(Na i namnet kommer från nanoteknologi). http://medicalnanotec.com/cancer-therapy/lung-cancer-detection-on-the-breath

Konsumentprodukter
Det finns ett antal israeliska tillverkare av konsumentvaror som lyckats bra på världsmarknaden under de senaste åren. Det gäller exempelvis produkter såsom Keter plastartiklar för hem och hushåll samt trädgårdsmöbler, SodaStream beredare av kolsyrade läskedrycker, färdig mat, mm. Baddräkter och strandkläder från Israel har länge varit högsta mode på Europas flottare badstränder.

Trafiksäkerhetslösningar
Man har lyckats med mycket i Israel. Något man har misslyckats med är att det är så många trafikolyckor. Ett geniföretag har hittat en lösning. Det heter Mobileye och har utvecklat en snabb videokamera med tillhörande dataprocessorer som ger föraren en kollisionsvarning i god tid, oavsett hastighet. En tillämpning är att hjälpa föraren att hålla sig inom körfilen. En annan är att hålla säkert avstånd till framförvarande fordon som ett slags intelligent farthållare. Ett tredje är att utlösa en tvär inbromsning om en fotgängare kommer i vägen. Den fungerar i stadstrafik vid upp till 35 km/h hastighet.
Det är ett slags optisk radar. Mobileye finns idag att få bland annat hos Volvo, BMW och amerikanska märken samt som tillval för lastbilar. Mobileye bygger på det supersnabba bildanalysprogrammet som utvecklats av professor Amnon Shashua vid Hebreiska universitetets avdelning för datavetenskap.

Försvarsindustrin
Kampen för nationell överlevnad har varit motorn för Israels industriella tillväxt. I en artikel i handelstidskriften Globes sägs att sexdagarskriget 1967 varit den utlösande faktorn. Fram till dess var Frankrike huvudleverantör av stridsflygplan och tunga vapen. Omedelbart efter detta krig stängde president Charles de Gaulle av alla franska vapenleveranser till Israel. Detta tvingade fram tillverkning av egna vapen såsom stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan samt reservdelar till befintlig utrustning. Den israeliska försvarsmaterielindustrin har under årens lopp blivit alltmer sofistikerad och producerar avancerad utrustning inte endast för landets eget behov utan även för export. Nato, USA, Indien och Brasilien är stora köpare. Den kompetens som skapades inom de militär-tekniska företagen har sedan lett till fram till utveckling av civila produkter. Det kallas på fackspråk spin-off och resultatet kan vi skåda idag. Här ett par exempel:

Förarlösa flygplan – drönare
Israels försvarsmakt IDF var först i världen att låta utveckla ett obemannat, förarlöst fotospaningsplan. Den första prototypen visades på en flygmässa i Paris för ca tjugo år sedan. Det såg ut som ett stort hembyggt modellflygplan med en motorcykelmotor och en videokamera. Idag ligger Israel i främsta ledet med tre tillverkare och flera storlekar för olika, även civila ändamål och säljer dessa bl.a. till USA och andra NATO-länder.

Antiballistiska missiler
Under Gulfkriget 1991 när irakiska Scudraketer träffade Tel Aviv, och de amerikanska Patriot luftvärnsmissilerna inte fungerade som det var tänkt, intensifierades arbetet hos Israel Aerospace Industries, IAI, och associerade företag i samarbete med USA med att utveckla motmedel . Det blev ett antiballistiskt missilsystem som fick namnet Arrow (Pilen), och en därtill hörande helt ny radar med lång räckvidd kallad Green Pine (Gröna tallen). Arrow har undan för undan uppdaterats och förbättrats allteftersom Iran utvecklat sina missiler.

Motmedel mot korthållsraketer
Under våren 2011 har israeliska vapenföretaget Rafael fått fram ett motmedel mot korthållsraketer typ Grad och Katyusha. Det kallas Iron Dome (Järnkupolen) och kan skjuta ner dessa raketer innan de når sina mål. Andra motmedel är under utveckling. Dessa motmedel kan på sikt få en exportmarknad.

Israeliska satelliter
Spetskompetensen som finns användes bland annat för att ge Israel Aerospace Industries, IAI, en ledande plats inom rymdteknologin. Israel har idag ett antal satelliter uppe. EROS heter Israels satellit för kartläggning av jordresurser. En annan, OFEK, är byggd för militär spaning. AMOS-satelliterna används lönsamt för kommersiellt distribution av bredband, data, TV, mm. och täcker flera stora geografiska områden, bl.a. ett område från USA:s östkust till Mellanöstern och Centrala Europa. AMOS-satelliterna ägs av ett israeliskt konsortium som heter SpaceCom. Mer finns på http://www.amos-spacecom.com

Affärsflygplan
Israel Aerospace Industries bygger flera typer av affärsflygplan märke Gulfstream. Fler än 1000 sådana plan har tillverkats och sålts sedan 1971.

JORDBRUKSFORSKNING GER RESULTAT

Nyttig grön mat för världen
Utvecklingen av Israels jordbruk har genomförts i skuggan av landets högteknologiska och medicinsktekniska innovationsvåg. Detta lilla och vattenfattiga land har utvecklats till en högeffektiv producent och exportör av nyttiga grönsaker, nypotatis på vintern och nya fruktsorter. Man kan tala om Israel som innovationslandet för odling av nyttig grön mat. Denna position har skapats tack vare en omfattande forskning inom växtförädling och växtskydd.
Många av de grönsaker och frukter vi köper under vinterhalvåret, är sorter som utvecklats i israeliska försöksodlingar varifrån frön och plantor levereras via internationella distributionsnät till stora odlare i andra länder.
Exporten av ökenodlad nypotatis under vintern uppgick till 264 000 ton, dvs två och en halv gånger mer än för 10 år sedan och grönsaker till 414 000 ton eller 6,7 gånger mer på 10 år. Potatis och grönsaker springer alltså helt ifrån apelsinexporten. Exporten av annan frukt än citrus har fördubblats under 10 år och uppgick 2011 till 61 200 ton. För blommor har den också fördubblats räknat i pengar. Likaså har exporten av färdig mat och dryck som ju kan räknas till jordbruksprodukter fördubblats på 10 år och når motsvarande sex miljarder svenska kronor. I detta ingår en ansenlig andel färdiga vegetariska rätter.
Innovationstakten är dock hög även inom området citrusfrukter. Konsumenterna frågar efter lättskalade kärnfria mandariner (med olika namn), hybrider mellan apelsiner och grapefrukt, och minicitrus. Israel odlar och exporterar då givetvis dessa nyare fruktsorter, men det du köper kommer ofta från andra länder som importerat frön och sticklingar till sina odlingar från Israel.

Några av växthusföretagen har specialiserat sig på cellodlade plantor och sticklingar av olika fruktträd, exempelvis dadelpalmer, citrus, oliver, mango, avokado, bananplantor, persika, aprikos, körsbär och plommon, mm. De levererar till olika länder i hela världen där odlingsförhållandena är lämpliga. I exportstatistiken finns frön och plantor under beteckningen ”annan jordbruksexport” och ökar kraftigt till miljardbelopp i kronor räknat.

Jordbruksforskning leder till bättre odling
Bakom denna utveckling av grön mat ligger en stor forskningsinstitution, Volcani Centret i Beit Dagan som sorterar under Israels jordbruksdepartement. Namnet härrör från dess grundare Benjamin Elazri Volcani. Institutet började 1932 som Jewish Agencys forskningsstation för jordbruk i Rehovoth, alltså långt före staten Israels grundande, men blev 1952 statligt och flyttade till Beit Dagan intill staden Rishon LeZion. Där arbetar idag 150 forskare på M.Sc, Ph.D och postdoktoral nivå med allt som rör jordbruk. Institutet har forskningsfilialer i olika delar av landet. Givetvis bedrivs jordbruksforskning även vid Israels universitet och högskolor i samarbete med Volcaniinstitutet samt av privata företag. Internationellt har Israel vunnit erkännande som ledande forskningsnation inom jordbruk.

Bättre bevattning, gödning och växtskydd
Nya system för bevattning, ventilation och uppvärmning i växthus ger större skördar per ytenhet. Droppbevattning spar vatten och de datorstyrda systemen har i sig blivit en stor exportartikel. Mer än 75 % av landets avloppsvatten tillförs träd- och bomullsplanteringarna efter höggradig rening. Nya naturfärgade bomullssorter har rönt stor efterfrågan.
Nya växtskyddsmetoder är en viktig del av utvecklingen. Luft- och ljusgenomsläppande plast för växthus, som håller skadeinsekter ute är en innovation som är av intresse för många länder. Den minskar behovet av besprutning med insektsgifter.

KULTUR – PÅ EXPORT
Samtidigt med alla tekniskt-vetenskapliga, medicinska och tekniska framsteg har Israel också utvecklat ett rikhaltigt kulturliv. Utbudet av klassisk musik, opera, dans och teater har utomordentlig hög kvalitet. Några av de israeliska TV-serierna når ut över världen. En av dessa gick länge i svensk TV och hette på svenska ”Hos terapeuten”. Israelisk dans skapad av Ohad Naharin och Batsheva Dance Company har bildat internationell skola. Svenska dansare åker till Tel Aviv för att gå på hans kurser.

Läs varje månad mer om det nya som händer i Israel och som du inte får läsa om i svenska tidningar. Prenumerera kostnadsfritt på e-tidningen ”Från den ljusa sidan” på www.zionit.se Det senaste numret kommer då automatiskt per e-post och sedan följer ett nytt nummer i månaden.

Kompletterande läsning:
• Boken START-UP NATION, The Story of Israel’s Economic Miracle av
Dan Senor och Saul Singer, Twelve – Hachette Book Group, New York 2009.
• Websajten www.israelinnovation.se publicerar löpande nya rön och produkter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *