Detta är sionism

This post has already been read 2383 times!

Sionismen har anklagats för att vara rasistisk, bland annat genom en FN-resolution från 1975, som ingick i vad som kan betraktas som en sovjetisk-arabisk kampanj mot Israel under Kalla Kriget. Nästan samtliga av de icke-arabiska nationerna som ställde sig bakom resolutionen har idag bett om ursäkt och ändrat ståndpunkt. När Generalförsamlingen röstade om att upphäva resolutionen 1991, var det bara vissa arabiska och muslimska stater, samt Kuba, Nordkorea och Vietnam som motsatte sig det.
Det är den israeliska lagen om rätten till återvändande, som ger automatiskt medborgarskap till judar som anklagats för att vara rasistisk. Men icke-judar kan också bli medborgare enligt en integrationsprocess som liknar den som finns i andra länder. Omkring 1 miljon muslimska och kristna araber, druser, anhängare av bahai, tjerkesser och andra etniska grupper finns också representerade i Israels befolkning. Närvaron av tusentals mörkhyade judar från Etiopien, Jemen och Indien är det bästa motbeviset mot de falska anklagelserna mot sionismen.
Sionismen i sig diskriminerar ingen. Israels öppna och demokratiska prägel, och dess noggranna beskydd av kristnas och muslimers religiösa och politiska rättigheter, motsäger anklagelsen om exklusivitet. Dessutom kan vem som helst – jude som icke-jude, israel, amerikan eller saudier, svart, vit, gul eller lila – vara sionist.
Att peka ut och fördöma judarnas rätt till självbestämmande är i sig en slags rasism.