Home » Archives by category » Sionistiska ledare

Golda Meir

Golda Meir

Golda Meir var en israelisk lärare, kibbutznik, politiker och Israels första premiärminister och världens fjärde kvinna att inneha ett sådant ämbete.

Albert Einstein

Albert Einstein

Under hela sitt liv gav Albert Einstein sitt stöd till sioniströrelsen. 1952 blev han erbjuden att bli president i Israel. Han tackade dock nej med motiveringen ”equations are more important to me because politics is for the present, but an equation is something for eternity”, på svenska ungefär ”Ekvationer är viktigare för mig än politik. […]

Theodor Herzl

Theodor Herzl

Grunden för sionismen formulerades i Theodor Herzls bok Der Judenstaat (Judestaten, utgiven på tyska 1896). I boken argumenterar han för att den växande antisemitismen inte kan lösas i Europa utan att en judisk stat bör skapas. I boken sista sida finns ett berömt citat som uttrycker en central tanke i sionismen och tidens nationalism ”Världen […]

David Ben-Gurion

David Ben-Gurion

Han betraktas som Israels grundare och nationalfader, och som den som förmådde omsätta Hertzls och Weizmanns utopier till verklighet. David Ben-Gurion var även Israels förste premiärminister.

Eliezer Ben-Jehuda

Eliezer Ben-Jehuda

Eliezer Ben-Jehuda var en rysk-palestinsk journalist och författare av den första ordboken i modern hebreiska. Han anses vara en av de viktigaste krafterna i arbetet med att färdigställa och sprida den moderna hebreiskan, främst som ett talat språk. Därmed återupplivade han hebreiska som modersmål , som sedan omkring år 200 endast använts som ett religiöst […]