Bli medlem

Genom att stöjda Sionistiska Federationen i Sverige medverkar du till fortsatt informationsarbete kring Aliyah samt stöd till Israel och den sionistiska grundtanken om ett judiskt hemland.

Årsavgift för 2010 är 250 kr.
150 kr för studerande.

Avgiften betalas in på Plusgiro: 35 98 99-2. Som medlem får du också vårt nyhetsbrev, ”Från den ljusa sidan”, med intressantanta positiva nyheter från Israel.

Övrigt stöd mottages tacksamt!